top of page

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností

bude výrazně zjednodušena, institut autorizovaných inspektorů zrušen.Jak informoval NÚKIB na svých webových stránkách (www.nukib.cz), návrh nového zákona

o kybernetické bezpečnosti byl zaslán do meziresortního připomínkového řízení.

Návrh zákona NÚKIB předkládá i se zapracovanými podněty, které obdržel v období od 26. ledna do 12. března 2023 v rámci veřejných konzultací. Ředitel NÚKIB Lukáš Kintr při této příležitosti poděkoval „...nejen za zaslané podněty, ale i za související konstruktivní debatu, která se zcela určitě přenese také do meziresortního připomínkového řízení.“ Že to nejsou jen prázdná slova se ukázalo například tím, že vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu nižších povinností byla na základě podnětů kompletně přepracována a zjednodušena. Ve vypořádání podnětů také NÚKIB uvedl, že hojně kritizovaný institut autorizovaných inspektorů se v současné době nebude zavádět vůbec.

Comments


bottom of page