top of page

Základní kroky pro zlepšení kybernetické bezpečnosti


kyberbezpecnost


V rámci strategie kybernetické bezpečnosti je vhodné dodržovat několik zásadních kroků, které mohou výrazně zvýšit odolnost jakéhokoliv subjektu proti kybernetickým hrozbám a útokům.


Mezi hlavní takové kroky patří:


1. Instalace a aktualizace softwaru 

Ujistěte se, že veškerý software, včetně aplikací a operačních systémů, je pravidelně aktualizován. 


2. Řízení přístupu

Implementujte striktní politiky řízení přístupu (Zero Trust), aby měli k citlivým informacím přístup pouze řádně oprávněné osoby. 


3. Segmentace sítě 

Rozdělte síťovou infrastrukturu na logické segmenty, což omezuje přístup, usnadňuje monitoring i správu sítě a snižuje riziko rozšíření škodlivého softwaru v případě kybernetického bezpečnostního incidentu. 


4. Šifrování dat

Zašifrujte všechna data uložená na pevných discích a jiných úložištích včetně cloudu, aby byla chráněna před neoprávněným přístupem.


5. Zálohování dat 

Pravidelně zálohujte všechna důležitá data, aby bylo možné v případě útoku obnovit provoz bez ztráty důležitých informací a času.


6. Monitorování a kontrola 

Pravidelně prověřujte a systematicky monitorujte, jaká zařízení a služby jsou připojeny k vaší síti a jaký mají přístup.

ความคิดเห็น


bottom of page