top of page
ctibor legal.png

CTIBOR LEGAL je advokátní kancelář se specializací na právní poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti, ICT a ESG.

Věříme, že v oblasti kybernetické bezpečnosti je na prvním místě prevence. Víme také, že selhání se stává. Řešíme obojí.

U smluvní dokumentace ICT máme cit pro detail. Rozumíme HW/SW řešením. Nekomplikujeme implementaci zahraničních právních konceptů.

ESG je budoucnost, nejenom Evropy. Máme respekt, pomáháme klientům se zlepšovat.

ctibor legal.png
PARTNEŘI
jiri ctibor.png

JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.

Jiří se advokacii věnuje od roku 1999. Během své kariéry se věnoval právu v mezinárodní advokátní kanceláři. Později se stal zakládajícím partnerem v české advokátní kanceláři, kde působil 17 let.

Specializuje se na zákon o kybernetické bezpečnosti (včetně nového návrhu tohoto zákona vycházejícího ze  směrnice NIS 2), evropskou regulaci ESG a ICT smlouvy, včetně specifických smluv SLA, SMA, OLA nebo CSA apod. Letité zkušenosti má i v právu nemovitých věcí, právu životního prostředí, pojišťovnictví a franchisingu.

 

Je spoluautorem odborné publikace Franchising vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Jiří mluví plynně anglicky a německy. Dlouhodobě pobýval v Německu a Austrálii.

Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzitě Hamburg a Central College Sydney.

Je členem České advokátní komory a Slovenské advokátské komory.

Martina Ctiborová

Před založením advokátní kanceláře CTIBOR LEGAL pracovala Martina od roku 2009 jako advokátka v mezinárodních a českých advokátních kancelářích.

Specializuje se na bezpečnostní incidenty, pojištění kybernetických rizik a implementaci procesů souvisejících s návrhem nového zákona o kybernetické bezpečnosti vycházejícího ze směrnice NIS 2.

Martina mluví plynně anglicky a německy. Dlouhodobě pobývala v Německu a USA.

 

Studovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Je členkou České advokátní komory.

martina ctiborova.png
ctibor legal.png

Prozkoumejte zastoupené oblasti práva, ve kterých vám můžeme pomoci.

Kontakt
bottom of page