top of page

Řádná výpověď softwarové licenční smlouvy není vždy možná

Aktualizováno: 14. 4. 2023

Pokud chcete softwarovou licenční smlouvu ukončit, prověříte dohodnuté podmínky ukončení a zašlete řádnou výpověď. Nizozemský soud byl v nedávném řízení ale jiného názoru.Předmět sporu

Poskytovatel uzavřel s příjemcem softwarovou licenční smlouvu na software umožňující vyvíjet vlastní software včetně integrace dalších softwarových produktů a takový software dále poskytovat třetím osobám.

Příjemce této možnosti využil a vyprodukoval specializovaný software pro správu obchodních záležitostí. Tento software následně obdobnou softwarovou licenční smlouvou poskytl více něž 100 obcí a měst.

Mezi poskytovatelem a příjemcem došlo k neshodě ohledně nové odměny, když poskytoval byl toho názoru, že jeho odměna by měla zohledňovat i odměnu příjemce od těchto obcí a měst.

Jelikož se strany nedohody, poskytovatel oznámil, že je nucen softwarovou licenční smlouvu formou řádné výpovědi ukončit, což také učinil. Zároveň také dodal, že je připraven ve smluvním vztahu pokračovat, pokud dojde k dohodě o nové odměně.

Příjemce se obrátil na nizozemský soud.


Předběžné opatření

Příslušný soud vydal předběžné opatření, dle kterého poskytovatel musí i před řádnou výpověď dále pokračovat v plnění softwarové licenční smlouvy. Jako důvod soud uvedl, že je možné, že výpověď bude nakonec prohlášena za neplatnou pro rozpor se zásadami přiměřenosti a spravedlnosti. Rovněž soud uvedl, že ukončení softwarové licenční smlouvy by bylo příliš přísné, když software používá přes 100 obcí a měst pro plnění jejich zákonných úkolů.

Skutečnost, že ukončení softwarové licenční smlouvy by neznamenalo okamžité vypnutí software na věci nic nezměnila. Dle soudu by totiž obce a města neměla legální software kvůli absenci licence. Do finální rozhodnutí soudu ve věci samé tak poskytoval musí softwarovou licenční smlouvu dodržovat.

Pokud si přejete ukončit softwarovou licenční smlouvu nebo jinou obdobnou smlouvu v oblasti ICT, nestačí pouze prověřit stávající text takové smlouvy. Z uvedeného případu je zřejmé, že je potřeba zohlednit veškeré aspekty (např. i zájmy třetích stran, zvláště pokud se jedná o veřejnoprávní subjekty) a zvolit správný postup.

Comments


bottom of page