top of page

Kybernetická bezpečnost a MITRE ATT&CK®

Aktualizováno: 30. 1.


Doporučujeme provádět pravidelné testování a ověřovaní stavu zabezpečení a kybernetické ochrany organizace na základě strategií, technik a postupů kybernetických útočníků, jak jsou mapovány v MITRE ATT&CK®


Doporučený postup:


1. Vyberte kategorii uvedenou v MITRE ATT&CK® for Enterprise (např. perzistence nebe eskalace privilegií) a konkrétní techniku nebo techniky.


2. Srovnejte své bezpečnostní technologie a zabezpečení s technikou nebo technikami popsanými v této kategorii.


3. Reálně otestujte své technologie a zabezpečení proti takové technice nebo technikám.


4. Komplexně analyzujte výkonnost svých detekčních a preventivních technologií na základě

takového testu.


5. Aplikujte výstupy z testu a proveďte příslušné úpravy a upgrade svých bezpečnostních procesů a technologií.


Doporučujeme následně zopakovat i pro další techniky uvedené v jednotlivých kategoriích MITRE ATT&CK®

Comments


bottom of page