top of page

Pojištění kybernetických rizik


SaaS jako problém

Pojištění kybernetických rizik (Cyber-insurance, Cyber-risk), ať již jako stand-alone nebo add-on pojištění, je jednou z možností, která může pomoci ochránit vaši organizaci před ztrátami způsobenými tzv. kybernetickým bezpečnostním incidentem nebo jakýmkoliv kybernetickým útokem. 


V rámci sjednání tohoto pojištění je třeba se především soustředit na rozsah plnění za případné škody, způsobené jak pojištěnému tak třetím osobám.


Pojištěnému by pojištění mělo minimálně krýt


 1. Právní, účetní a podobné poradenství

 2. obnovu a náhradu ztracených nebo odcizených dat

 3. náklady informování zákazníků

 4. ušlý zisk v důsledku přerušení provozu

 5. náklady krizového řízení a public relations

 6. výkupné a podobné náklady

 7. náklady na forenzní služby pro vyšetřování kybernetického útoku

 8. pokuty a podobné poplatky souvisejícími s kybernetickým útokem


Pojištění by mělo vůči třetím stranám minimálně krýt :


 1. právní, účetní a podobné poradenství

 2. veškeré platby zákazníkům dotčených kybernetickým útokem

 3. náklady na soudní spory a komunikaci s dozorovými orgány

 4. náhrady škody

 5. ztráty souvisejícími s porušením autorských práv nebo ochranných známek

 6. náklady týkající se porušení dobré pověsti

Comments


bottom of page