top of page

Ransomware hrozby


Přestože mezi nejčastější typy kybernetických útoků patří phishing, skenování vnější sítě

a podvodné e-maily, rostoucí hrozbou pro podniky a organizace je především ransomware.

Poslední útoky (Strom apod.), zneužívající slabosti Security Account Manager (SAM)

za použití registrů Windows, potvrdili důležitost odpovídající ochrany.

Ransomware-as-a-service umožnuje sofistikované útoky stalé více nebezpečným subjektům, kteří nemusí být technicky nijak vyspělí.

Vedle obvyklého zašifrování se objevuje i exfiltrace dat spolu s hrozbou zveřejnění, podpořené dalšími aktivitami jako DDoS útoky s cílem donutit oběť zaplatit výkupné.

Preventivní komplexní zabezpečení podniků a organizací z hlediska kybernetické bezpečnosti je tedy klíčové pro jejich stabilitu a další rozvoj.

V případě útoku je pak nezbytné zvolit správný postup, protože chyby se draze platí.

Kommentare


bottom of page